Referat frå KVU-verkstad på Flesland 6. mars. Konseptval-utgreiinga (KVU) for E134 – arm til Bergen vert gjennomført som ein open planprosess.

Scroll to Top