Stortinget ber regjeringen sette fortgang i arbeidet med rassikring

Stortinget fattet denne uken en rekke vedtak for rassikring av riks- og fylkesveiene, og ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å utarbeide helhetlige nasjonale planer.
Scroll to Top