10.05.22 Her er lista: Vegvesenet prioriterer disse store veiprosjektene

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene.
Scroll to Top