Fire norske og en utenlandsk entreprenør ber om å få levere tilbud på E6 Helgeland

Statens vegvesen skal nå gjennomgå søknadene og invitere de tre best kvalifiserte leverandørene til å delta i konkurransen.
Scroll to Top