Høye strømpriser demper elbil-interessen

Den viktigste grunnen til at folk velger elbil er drivstoff-kostandene, viser en ny undersøkelse.
Scroll to Top