Koplingen av E134 og E18 i Lier: Flertall for Viker-løsningen

Av 70 innspill til Kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 mellom Lier og Asker var det som ventet et overveldende flertall for Viker-løsningen.
Scroll to Top