Endeleg opnar vegen: 7 år, 9 mrd. kroner og utsetjing på grunn av to par rulleskøyter

Vegen er den dyraste som nokon gong er bygd i fylket. Men prosjektleiaren trur ikkje Bergen kan ta i mot den kraftige trafikkauken som vegen er venta å gje.
Scroll to Top