I Steigen kommune er vi helt avhengige av at strekningen er åpen for gjennomkjøring, av hensyn til sikkerhet og beredskap

Scroll to Top