E18 mellom Tvedestrand og Arendal: Sier tvert nei til økte bompengesatser

Et enstemmig fylkesutvalg i Agder vedtok på møtet 31. januar å ikke økebompengesatsene på nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Trafikk og inntekterhar så langt ligget godt under prognosene.
Scroll to Top