Ett skritt nærmere målet om å stanse veksten i biltrafikken

Et klarsignal for fase to av Bypakke Nedre Glomma kan også gi grønt lys for at regionen mottar statlige midler til oppnåelse av nullvekstmålet for personbiltrafikken, ifølge samferdselsministeren.
Scroll to Top