Har brukt over éin milliard på planlagd E6: Kan vere forgjeves

Scroll to Top