Når det gode er det bestes fiende

Utbyggingen av E6 forbi Lillehammer ble brått stoppet 19. desember 2022. Dette er altså E6, europavegen gjennom Norge og forbindelsenmellom sør og nord med tilhørende forbindelse til Vestlandet.
Scroll to Top