Ny Tøi – Rapport: Gode veier gir også samfunnsøkonomisk nytte. Ikke vektlagt til nå

En ny TØI-rapport viser at nye veier med høyere standard ikke bare gir kortere reisetid, men også forbedrer kjøreopplevelsen. Men denne gevinsten har til nå ikke blitt inkludert i de samfunnsøkonomiske analysene av nye veier.
Scroll to Top