Bransjekommentar: Det er bra at regjeringen endelig erkjenner en feilslått politikk for å håndtere strømkrisen

Scroll to Top