Nye Veier og AF Gruppen klar for bygging av ny E6 mellom Storhove og Øyer

Kontrakten gjelder den innledende fasen og omfatter optimalisering og klargjøring for å bli klar til oppstart av byggingen.
Scroll to Top