Dette skal veg-milliardane brukast til

I dag presenterte Vegvesenet ei prioritering av store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksvegnettet.
Scroll to Top