Hvorfor nedprioriteres forskning i bygg og transport?

Potensialet er stort, men politikernes manglende prioritering gjør det vanskelig å utløse gevinstene. Det representerer tapte muligheter for samfunnet.
Scroll to Top