Nye utslippsmål kan få følger for prioritering av Hordfast-utbygging

Nytteverdien for ferjefri-prosjektet Hordfast har tidligere blitt avklart i pluss, men nå gir klimafaktoren prosjektet et annet resultat.
Scroll to Top