Byggjer firefelts motorveg «ulovleg» – har ikkje vurdert naturkonsekvensane

Staten vedgår at dei godtok ein firefeltsveg vest for Bergen i strid med naturmangfaldlova, og oppheva planen. Men bygginga av vegen er allereie godt i gang.
Scroll to Top