Den største Rogfast-kontrakten er utlyst

Tunneldrivingen i denne kontrakten skjer i området fra ca. 230 meter under havoverflaten til ca. 375 meter under havoverflaten.
Scroll to Top