Nye Veier vil legge ringveien i Kristiansand i sammenhengende tunnel

Ringveien er planlagt som en sammenhengende toløps tunnel med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen, som også vil gå under Otra.
Scroll to Top