Teknas representantskapsmøte: Tekna ønsker å motvirke kompetanseforvitring i samferdselssektoren

Tekna ser med bekymring på at kuttene i samferdselsbudsjettene er så store at det går sterkt ut over fagkompetansen i bransjen. Det gir manglende kontinuitet samtidig som omorganiseringene innen samferdsel pulveriserer små spesialistfagmiljøer slik at de forsvinner.
Scroll to Top