Vegvesenet vil lage fuglepark ved rv.4 på Hadeland

På den ene siden av dagens riksveg 4 bygger Statens vegvesen fire felts motorveg. På den andre siden av riksvegen vil Vegvesenet bygge fuglepark på et 25 mål stort flomutsatt jorde.
Scroll to Top