Hålogalandsveien: Kortere, bedre og tryggere vei

Nye E10 vil redusere rasfare, dempe stigninger og gi bedre kurvatur. Åpning blir før 2029, dersom Skanska og Statens vegvesen får alle med på laget.
Scroll to Top