Norge og Sverige innfører EUs klimapolitikk – i Norge skjer det bak lukkede dører

I Sverige utreder regjeringen nå konsekvensene av EUs klimapolitikk for svenske borgere og næringsliv. Norske myndigheter møter EU bak lukkede dører i Brussel for å avgjøre hvordan EUs omfattende klimalover skal bli innført her i landet.
Scroll to Top