Økte bevilgninger – dårligere riks- og fylkesveier

Riksrevisjonens rapport om kvalitet og effektivitet i drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier er klar i sin konklusjon: Kostnadene har økt betydelig, men det har ikke bidratt til bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet eller miljøvennlighet på veiene.
Scroll to Top