Veier: Annerledeslandet Norge

Vi vet at 4 felt møtefrie motorveier er mye sikrere enn 2 felt veier og dermed hindrer dødsulykker.
Scroll to Top