34 millioner bompasseringer: Betaler ekstra uten Autopass-avtale

I fjor passerte 34 millioner kjøretøy bomstasjonene bare i Oslo uten bompengeavtale. Men andelen bilister med avtale øker.
Scroll to Top