God vei for mindre penger

De som kjenner E134 mellom Breiland og Høydalsmo, kommer til å få en ny opplevelse til sommeren: Gleden over å slippe berg-og-dal-banen, etter at Statens vegvesen har senket to brysomme bakketopper. Det gir bedre trafikksikkerhet generelt og bedre fremkommelighet for lastebiler, som har slitt seg over disse kneikene på vinterføre. Overskuddsmassene fra anlegget bidrar til utvidelse av dyrket mark like i nærheten.
Scroll to Top