Saksbehandlingsfeil hos statsforvalteren:

Sotrasambandet bygde uten gyldig reguleringsplan i flere dager Entreprenøren bygde uten gyldig reguleringsplan på et av Norges største veianlegg. Etter en tabbe hos Statsforvalteren i Vestland.
Scroll to Top