Siste smell og endelig gjennomslag i Sollihøgdtunnelen!

Tirsdag 15. august smalt aller siste sprengsalve i nordgående løp i den nye Sollihøgdtunnelen.
Scroll to Top