90 prosent høyere risiko for å bli drept på en fylkesvei

Nye politikere skal nå ta over ansvaret for fylkesveiene over hele landet. Det kan bli en krevende oppgave.
Scroll to Top