Byrådet ville jage hver femte bil ut av Oslos gater. Det har de ikke klart

Byrådet har svingt pisken mot bilistene for å tvinge biltrafikken ned. Men tross rekordhøye bompenger og færre parkeringsplasser durer og går biltrafikken i Oslo omtrent som før.
Scroll to Top