Kritikk fra Vegtilsynet: Vegvesenet etterlever ikke tunnelforskriftens krav om øvelser.

Scroll to Top