Valgomatene er tomme for samferdselspolitikk

Partienes valgkampanjer og media dekker ikke varetransporten.
Scroll to Top