Lyser ut oppdraget: Nå starter den store evalueringen av organiseringen av veisektoren

Samferdselsdeepartementet har engasjert et konsulentselskap for å evalere organiseringen av veisektoren, og effekten av opprettelsen av Nye Veier i særdeleshet.
Scroll to Top