Oslofjordforbindelsen: Planlagt byggestart i 2025

E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 er omtalt og prioritert i statsbudsjettet for 2024. Det er planlagt oppstart på anskaffelsesprosessen våren 2024.
Scroll to Top