Statsbudsjettet: Kutter 400 millioner til vedlikehold av riksveiene

Mens vedlikeholdskostnadene til riksveier forelås kuttet med 400 millioner kroner, økes driftsbudsjettet med 700 millioner kroner.
Scroll to Top