Viktigheten av veien – Gods- og næringsanalyse av E136

Vegstandarden til E136 gjør vegen til en flaskehals for godstransporten til og fra Møre og Romsdal, hvor lokalpolitikere og interessegrupper i lengre tid har jobbet for økt vegstandard.
Scroll to Top