Vil ikke også KNA ha mer vei for pengene?

Mitt politiske prosjekt er selvsagt ikke å senke ambisjonsnivået i norsk veibygging.
Scroll to Top