Alarm etter sal av kritisk infrastruktur til utlandet

Ingen likar at alle dei største ferjeselskapa i landet har hamna på utanlandske hender. Og ingen er samde om kva som er løysinga.
Scroll to Top