Her planlegg Vegvesenet for sjokk¬auke i trafikken: – Helt feil om me skal nå klimamåla

Statens vegvesen vil byggje for at biltrafikken mellom Bergen og Stavanger vil skyta i vêret fram mot 2060. TØI-direktør og tidlegare vegtopp meiner det er feil veg å gå.
Scroll to Top