Klimakutt og grønn industri øker kraftforbruket betydelig mot 2050

Kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. Selv uten ny industri og med uendret energibruk, vil elektrifisering av eksisterende industri øke kraftforbruket fra dagens 50 TWh til 67 TWh per år i 2050, viser rapporten «Lavutslippsscenario Norge» som Statkraft lanserer i dag.
Scroll to Top