Slik skal Statens vegvesen hindre deg i å kjøre bil inn til Oslo

Trafikken på E6 og E18 skal strupes. Elbilene skal ut av bussfila. Slik skal Statens vegvesen unngå kaos når Ring 1 i Oslo stenger.
Scroll to Top