Store kutt i kollektivtrafikk i fleire fylke: – Hòl i hovudet

Sju av 13 fylkeskommunar vil kutta i rutetilbodet eller auka billettprisane. – Då kjem fleire til å køyra bil, og det blir veldig vanskeleg å nå målet om nullvekst i biltrafikken, åtvarar forskar.
Scroll to Top