KNA hardt ut mot nytt forslag til økning i bøtesatsene

Det ble bråk når bøtesatsene i 2023 ble økt med 30 prosent. Nå vil regjeringen øke bøtesatsene ytterligere – denne gangen for en indeksregulering. KNAs generalsekretær mener det er umusikalsk og etterlyser i stedet dokumentasjon som bekrefter at siste sjokkøkning av bøtesatsene faktisk virker forebyggende på trafikksikkerheten.
Scroll to Top