Undersøkelse: Flere kjørte bil og betalte mer i bompenger i 2023

For 2023 oppgir flere at de har brukt bil på hverdagsreiser enn i 2019, og at de betaler mer i bompenger, viser NAFs Trafikantbarometer 2023.
Scroll to Top