Fjord1 og Statens vegvesen signerte kontrakt om verdas første ferjesamband med sjølvgåande ferjer

Fjord1 og Statens vegvesen har signert kontrakt om drift av riksvegferjesambandet E39 Lavik-Oppedal.
Scroll to Top