Først i Norge: Tunneldriving i løsmasser uten hjelp fra utlandet

LNS: Jobben ble gjort utelukkende med norsk kompetanse og uten konflikt mellom entreprenør og utbygger
Scroll to Top