Oslos bilfiendtlige politikk svekker beredskapen og øker sårbarheten

Oslos bilpolitikk har over tid svekket tilgjengeligheten, fleksibiliteten og mobiliteten til mange beboere og besøkende, skriver Børre Skiaker i KNA.
Scroll to Top